Telefonrådgivning

Att som hemmavarande anhörig uppleva oro över den närståendes utlandstjänstgöring är normalt. Detta kan ta sig uttryck i sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest eller koncentrationssvårigheter. Ibland blir problemen extra svåra och man kommer inte tillrätta med dem. Vid sådana tillfällen kan du ringa Svenska Soldathemsförbundet. Genom Vårsta Diakonigård erbjuder vi professionell och kostnadsfri telefonrådgivning och stöd-/ avlastningssamtal.

Vill du prata med någon utomstående? Då kan du ringa Svenska Soldathemsförbundets stödtelefon på 070-570 99 91. Du kan även skriva några rader till oss via info@soldathem.org

Vi har tystnadslöfte!

Postadress

Svenska Soldathemsförbundet
Box 4619
11691 Stockholm

Telefon
070-571 1665 AnnaZara Näslund
070-571 1990 Maj Pihlgren
070-571 1494 Andreas Philipsson
070-571 1292 Victoria Lundgren
073-640 0627 May Åkerström
073-312 7596 Mikael Hjärthammar

E-post

info@soldathem.org

Vårsta har ett nationellt uppdrag att driva Svenska kyrkans centrum för kris- och katastrofarbete. Verksamheten omfattar bland annat utveckling, utbildning, rådgivning och samarbete. Med sin breda kunskapsbas och erfarenhet av samarbete med Förvarsmakten bistår Vårsta Svenska Soldathemsförbundet med professionell telefonrådgivning samt stöd- och avlastningssamtal för anhöriga till soldater i utlandstjänst.